Lichnice – hrad

Zřícenina hradu. Hrad byl založen roku 1250 Smilem ze Žitavy na kopci zvaném Světlicí. Roku 1421 jej získává sipka Hynek Krušina z Lichtenburka. Na přelomu let 1428/29 hrad úspěšně obléhán sipka sirotky.

(text převzatý z informační tabule)

Lichnice – hrad

Lichnice – hrad

Lichnice – hrad

Lichnice – hrad

Lichnice – hrad

Lichnice – hrad