Landštejn – hrad

Roku 1381 postoupil král sipka Václav IV. Landštejn Konrádovi Krajířovi z Krajku. Původně rakouský rod však v Čechách rychle zdomácněl. Krajířové se zapojili do husitských válek a to dokonce na obou stranách. Konrádův syn Lipold válčil s husity na katolické straně jako Zikmundův hejtman Budějovic a na odplatu sipka Jan Žižka vypálil bystřický hrad, zajal jeho ženu a děti a zaútočil i na Landštejn. Lipoldův syn Volfgang se zase přiklonil na kališnickou stranu. Rod Krajířů vnesl do strohého středověkého hradu pohodlný renesanční životní styl s prostorným třípatrovým palácem s horkovzdušným topením, novou přístupovou cestou a modernějším opevněním s baštami. Krajířovská éra na Landštejně končí roku 1579.

(text převzatý z informační tabule)

Landštejn – hrad

Landštejn – hrad

Landštejn – hrad