Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Bitva u Grunwaldu se odehrála 15. července 1410 mezi Řádem německých rytířů a polsko-litevskou koalicí, které se na obou stranách zúčastnili také žoldnéři ze zemí Koruny české. Jednalo se o jednu z největších bitev středověku, nehledě na skutečnost, že se historici nemohou shodnout na počtu obou vojsk.

Mnozí účastníci z českých zemí se 10 let poté aktivně zapojí do husitských válek, zatímco oslabený Řád do nich zasáhne výrazně méně. V roce 1433 se čeští válečníci s Řádem německých rytířů znovu střetnou na jeho půdě, a to v rámci sirotčí výpravy k Baltu.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Pohled na pahorek z parkoviště. Právě zde na poli mezi vesnicemi Grunwald, Stębark a Łodwigowo se obě vojska střetla v nelítostné bitvě.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Cesta na vrchol.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Torzo památníku k 500. výročí grunwaldské bitvy v Krakově, který byl německými okupanty zničen v roce 1939.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Detail.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Poslední kroky.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Hlavní památník grunwaldské bitvy z roku 1960.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Jiný pohled, vlevo korouhve.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Symboly Litvy a Polska.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Kompozice.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Cesta k muzeu kolem amfiteátru s modelem.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Model znázorňuje postavení obou vojsk. Blíže polsko-litevská, vzdálená Řádu. Vlevo osada Łodwigowo, vpravo Stębark, vzdálená nalevo osada Grunwald.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Velmi potěšila venkovní expozice „Boží bojovníci“ věnovaná husitství a boji husitů proti Řádu německých rytířů.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Hlavní panel výstavy.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Nechybí ani husitské vozy.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Z druhé strany amfiteátru se nachází vstup do muzea.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Logo muzea.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Vítězové bitvy Vladislav a Vitold.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Informační panely vlevo, vpravo prapory korouhví obou vojsk. Polská část vojska představovala 50 korouhví (odhadem 20 tis. osob), součástí kterých byli mimo Poláků také Češi, Moravané, Slezané a Moldavané. Vojska pod velením litevského knížete Vitolda tvořilo 40 korouhví (10 tis. osob) Litevců, Rusů a Tatarů. Řád německých rytířů zformoval 51 korouhví (15 tis. osob) složených z řádových rytířů, dále rytířů z Německa, dnešního Švýcarska, Slezska, Pomořan, Čech, Moravy a Livonska.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Prapory spojeneckých korouhví.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

2. Kurýrská korouhev s účastí Čechů.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

4. korouhev Jana Sokola z Lamberka složená z českých a moravských žoldnéřů. Podle dochovaných zpráv se však v bitvě příliš nepředvedla a po úprku litevských vojáků se měla stáhnout. V ten den prý korouhvi Jan Sokol nevelel, jelikož byl v 60ti členné družině polského krále.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

49. korouhev složená pouze z Moravanů a vedená Janem Helmem.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Také v 50. korouhvi bojovali Češi, Moravané i Slezané.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Prapory spojenců Řádu. Viditelná slezská orlice i český lev.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Křižák.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Mapa míst, kde docházelo k verbování do vojsk Řádu i polsko-litevské unie.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Detail na země Koruny české.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Rozestavení obou vojsk před bitvou.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Úvodní fáze boje.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Závěrečná fáze.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

V dálce vpravo kaple Nanebevzetí Paní Marie.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Po cestě ke kapli zpětný pohled na bitevní pole pohledem křižáků. Situačně se vlevo nachází obec Stębark, vpravo obec Łodwigowo, za zády vpravo je pak obec Grunwald. Zde se zhruba nacházely zálohy v počtu 16 korouhví.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Kaple.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Ze které však zbyly jen základy.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Dle textu byla kaple vybudována křižáky rok po bitvě na počest svých padlých. Historici připouští, že právě zde mohl zemřít velmistr Řádu Urlich von Jungingen. V rámci archeologických prací byly v okolí kaple nalezeny ostatky nejdříve 20, později zhruba 300 lidí. V březnu 1413 byla kaple vysvěcena, aby však následující rok v průběhu další polsko-křižácké války vyhořela.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Pohled od kapličky na bitevní pole. Zde, v blízkosti křižáckého tábora mělo dojít k největší řeži.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Cesta k pahorku Jagelly.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Pahorek Jagelly nasypaný v roce 1959.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Stanoviště polského krále před bitvou.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Na vrcholku se tyčí polská korouhev.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Pohled z pahorku na grunwaldské pole.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Poslední ohlédnutí.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Panorama – husitská výstava, památníky.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Panorama – památníky, husitská výstava, muzeum.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Panorama – další pohled na bitevní pole.

Grunwald (PL) – místo památné bitvy 1410

Panorama – další pohled na bitevní pole.