Martinická bible (1430) – Upálení Jana Husa

Zdroj: Čornej P., Čornejová I., Rada I., Vaníček V. – Dějiny zemí Koruny české I.