velký prak

Obléhací stroj. Mohutná dřevěná konstrukce, která obloukem házela na cíl velké kameny značné váhy. Zachovalé půdorysy prakovišť představují obdélníky rozměrů i 36×25 m.

Velký prak - model V. Holce

Velký prak – model V. Holce
Zdroj: Durdík J. – Husitské vojenství