pavéza

Velký obdélný štít.

Pavéza s obrazem Davida a Goliáše

Pavéza s obrazem Davida a Goliáše
Zdroj: Kejř J. – Husité