ochranná zbroj

Postupem času, stejně jako nepřítel, i husité používali ochrannou zbroj jako brnění, sipka drátěné košile, přilby různých typů, plechové rukavice a štíty. Zvlášť charakteristické byly mezi nimi velké, v podstatě obdélné štíty – sipka pavézy.

Ochranná zbroj

Ochranná zbroj – 1) přilba s drátěnou kuklou, 2) šalíř, 3) přilba s drátěnou kuklou, 4) železný klobouk, 5) kyrys, přední plech, 6) pavéza (střelecký štít pro pěší)
Zdroj: Durdík J. – Husitské vojenství