jezdectvo husitské

Husitské jezdectvo, bylo samostatným celkem, který se dále, pro konkrétní účely, členil na menší jednotky. Husitské jezdectvo se výrazně lišilo od těžké, pomalé a neobratné rytířské jízdy svou pohyblivostí a to především díky výzbroji, která byla nepoměrně lehčí. Ačkoliv hlavní váha boje spočívala v husitských válkách na mnohem početnější pěchotě, úkol jezdectva nebyl zanedbávající. Vedle zvláštních úkolů, které plnili husitští honci jako průzkumný oddíl nebo čelné a boční zajištění pochodujícího vojska, sdružují se v bitvě k jezdeckým útokům a hlavně k pronásledování nepřítele.

Husitský jezdec

Husitský jezdec
Zdroj: Durdík J. – Husitské vojenství