houfnice

Houfnice využívána zvláště jako polní dělo. Její hlaveň byla mnohem kratší než u tarasnice (poměr světlosti k délce hlavně 1:4 a 1:5) a její komora měla menší světlost než hlaveň. Obvykle používaným střelivem byly kamenné koule. Těchto děl bylo používáno hlavně k palbě do nepřátelských houfů (odtud jméno) patrně na kratší vzdálenost. Účinný dostřel bych však o málo menší než u tarasnic. Některé zprávy o účinku střelby z polních děl vedou k domněnce, že hlavně u houfnic bylo používáno střelby několika menšími kulemi na způsob pozdějšího kartáče. Houfnice byly upevňovány na prosté dvoukolé lafety, které umožňovaly větší rychlost při přesunu a větší pohyblivost. Hlaveň byla upevněna železnými pásy v dřevěném ložišti. Toto ložisko vybíhalo nazad ve stvol s otvorem, kterým se stvol nasazoval na rožec, umožňující řízení náměru.

Houfnice

Houfnice
Zdroj: Durdík J. – Husitské vojenství

Houfnice se střelivem

Houfnice se střelivem
Foto: Státní tiskárna Praha

Houfnice, vlevo tarasnice

Houfnice, vlevo tarasnice
Zdroj: Kejř J. – Husité