chladné zbraně

Základní výzbrojí husitských pěších vojsk byly tzv. chladné zbraně, ke kterým náležely kopí, meče, sudlice a jiné tehdy obvyklé zbraně. K nim se přidružily i palice a pro husitská vojska zvláště charakteristické cepy. Sociální složení husitských vojsk, zejména táborských a i jiných, v nichž co do počtu převažovali sedláci a venkovští bezzemci, si samo vynutilo použití takových zbraní, které nevyžadovaly dlouhého cviku.

Chladné zbraně

Chladné zbraně – 1) halapartna, 2) kopí, 3) sudlice, 4) sekyra, 5) sudlice, 6) šídlo, 7) meč, 8) cep, 9) kropáč, 10) řemdih, 11) sudlice ušatá
Zdroj: Durdík J. – Husitské vojenství

Repliky chladných zbraní v trocnovském muzeu

Repliky chladných zbraní v trocnovském muzeu