Žižkův vojenský řád

Zápis, usnesení příslušníků Žižkova bratrstva, shromážděných na sjezdu v Německém Brodě někdy na jaře roku 1423. Celým svým charakterem a obsahem je tento řád řádem kázeňským, neboť převážná část jeho dvanácti článků obsahuje ustanovení rázu kázeňského. Podle obsahu lze tyto články rozdělit na několik skupin:

  • ustanovení o kázni v plnění bojových úkolů, na pochodu, v poli a ve strážní službě (čl. 1,2,3,5,6);
  • ustanovení o pořádku a mravním životě ve vojsku (čl. 8,9,11);
  • ustanovení o zbězích (čl. 10);
  • ustanovení o dělení dobyté kořisti (čl. 7).

Článek 4 se zabývá morální přípravou před bojem – modlitbou a závěrečný 12 článek zdůrazňuje, že boj proti nepříteli bude veden s nekompromisností a tvrdostí.

Dobové dokumenty:

sipka Listy Jana Žižky – Žižkův vojenský řád (1423)