traktát

Středověké učené pojednání původně náboženského, později i filosofického, případně i jiného obsahu. Též učené a dlouhé pojednání vůbec.