spanilé jízdy (rejsy)

Kolem roku 1426 byla síla husitských vojsk tak obrovská, že husité mohli podnikat protiútoky a vést ofenzivní boje na cizích územích. Setkávali se přitom s účinnými sympatiemi lidu, jenž se mnohdy připojoval k husitům za jejich útoků na sídla feudálů a vysokého duchovenstva. Nejednou se husitská vojska vracela ze spanilých jízd početnější, než byla při odchodu z Čech. Husité pronikali za svých výprav na Slovensko a do Uher, do Rakous, do Německa, do Slezska a za tažení na pomoc Polsku proti Řádu německých rytířů se dostali až na pobřeží Baltského moře. Zároveň šířili své myšlenky v manifestech, psaných různými jazyky a rozesílaných daleko široko po střední i západní Evropě. Husitské učení mělo bezprostřední vliv na lidová hnutí na Slovensku, v Německu, ve Francii a jinde.

Hlavní husitské výpravy za hranice Čech

Hlavní husitské výpravy za hranice Čech
Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)

Husité na Slovensku 1428-1435

Husité na Slovensku 1428-1435
Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)