sněmy husitské

Shromáždění šlechty (vyšší a nižší), zástupců královských měst a polních vojsk v období husitského hnutí (1419-36) k řešení politických a ideologických otázek, týkajících se řízení státu. Účastníci husitských sněmů byli vesměs představitelé husitských složek tvořících se stavů (panského, vladyckého a městského), ideologickou základnou sipka čtyři pražské artikuly. Ve 20. letech 15. století měla iniciativní postavení především města (zvláště Praha), koncem 20. let a ve 30. letech se moc přesouvala do rukou šlechty. Nejvýznamnějšími byly sipka sněm čáslavský (červen 1421), svatohavelský (říjen 1423), kutnohorský (únor 1431), svatomartinský (prosinec 1433) a svatovalentinský (březen 1435).

Články:
sipka Zemské sněmy v době husitské