prelát

Představený mající jurisdikci (církevní zákonodárnou, soudní a výkonnou moc) jako např. diecézní biskup nebo opat.