podobojí

Souhrnné označení příslušníků všech husitských směrů, které spojovalo zavedení přijímání z kalicha. Od 1414 podávali husité věřícím oltářní svátost v podobě chleba a vína (tj. těla a krve Kristovy), zatímco římskokatolická církev setrvala u přijímání sipka podjednou. Přijímání podobojí patřilo k typickém projevům nové zbožnosti pozdního středověku, která usilovala o co nejužší spojení věřícího a Boha.