Panská jednota

Označení spolků uzavíraných českou šlechtou ve 14.-15. století. Zpravidla si kladly za cíl obnovu zemského řádu v případě selhání královské moci, zejména za sipka Václava IV. (program hájit zemské dobro – ovšem v pojetí šlechtické obce). Obdobné jednoty vznikaly ve všech vrcholně středověkých státech v době reformování stavovských monarchií.

sipka Jednota zelenohorská (1465)