ortodoxní

Bez výhrad oddaný církvi, vyznání nebo i náboženskému učení, myšlenkovému směru apod.