kvodlibet

Výroční univerzitní disputace na zvolené téma. Konal se na artistické fakultě pod vedením kvodlibetáře.