kvestie

Byla učená rozprava či úvaha na dané téma, začínající vždy formulací základní otázky (utrum – zda…) a pokračující odpověďmi ve formě diskutabilního uvažování (an – či…). Způsob tohoto uvažování dovoloval formulovat diskusi zcela volně i mimo rámec sipka ortodoxních pravidel víry, nesmělo se však přejít k závěrům (tvrzením) popírajícím věroučné poučky (dogmata), protože to mohlo vést k obžalobě z hlásání sipka kacířských myšlenek. I tak však bylo možné v diskusi rozvíjet vyloženě proticírkevní a kacířské názory.

questio = dotazování se, vědecké zkoumání, otázka