kurie

Papežská, římská; soubor úřadů a ústavů při papežském dvoře, zejména jedenáct kongregací, tři soudy, komise a některé jiné úřady.