konzistoř

Biskupská kancelář někdy zvaná též biskupská sipka kurie.