Jednota bratrská

Reformační církev, jeden z proudů české reformace; vznikla pod vlivem myšlenek sipka Petra Chelčického; roku 1457 se Čeští bratři rozhodli vytvořit vlastní společenství, od roku 1467 s vlastním kněžstvem, odděleně od církve utrakvistů a v ústraní od světa; kolem roku 1500 dochází k rozchodu se sektářskou „Malou stránkou“, později Čeští bratři vstupují do rozhovorů s reformací evropskou, zůstávají však mimo zákon, chráněni jen přízní bratrské šlechty; opakovanými pronásledováními a přísnou vnitřní kázní zůstávají církví menšinovou, výběrovou; Čeští bratři odmítali násilí ve věci víry a církve, soustředili se na budování malých společenství, na výchovu a školství. Českou kulturu obohatili svým písemnictvím (zpěvníky, Bible kralická).

Články:
sipka 550. výročí Jednoty bratrské