hereze (kacířství)

Kacířství, bludařství. Názor křesťana odporující jednomu nebo více církevním dogmatům.