exkomunikace

Nejpřísnější trest pro křesťana odlučující postiženého od účastenství na svátostech, církevních obřadech atd.; vyobcování z církve, klatba.