eucharistie

Svátost oltářní, přijímání těla a krve Kristovy v podobě chleba a vína.