Dekret kutnohorský

Vydaný sipka Václavem IV. (18.01.1409), přiznávající českému národu na Karlově univerzitě 3 hlasy proti 1 hlasu německému. Husova reformní skupina získala kontrolu nad celou univerzitou.