antiteze

Tvrzení, které je v rozporu s jiným tvrzením, protiklad.