Vitold Litevský

[1350-1430]

Velkokníže litevský od roku 1392; stoupenec nezávislého postavení Litvy vůči Polsku. Roku 1410 velel litevským vojskům v bitvě u sipka Grunwaldu. Husitská pravice nabídla Vitoldovi roku 1420 českou korunu, kterou nepřijal, avšak 1422 vyslal do Prahy jako zástupce svého synovce sipka Zikmunda Korybuta, který se stal zemským správcem Čech v letech 1422-27.

Galerie:
sipka Kaunas (LT) – památník velkoknížeti Vitoldovi Velikému