Václav Koranda st.

[†1453]

Český husitský kněz, 1414 farář v Plzni, kde stál v čele husitské obce. V roce 1419 vedl shromáždění věřících „na Křížkách“ (chiliastické poutě na hory), v březnu 1420 odešel na Tábor. Později působil v Žatci, 1451 disputoval s Eneášem Sylviem (pozdější papež Pius II.) v Táboře. Roku 1452 se odmítl podrobit zemskému správci sipka Jiřímu z Poděbrad, byl spolu s dalšími táborskými kněžími uvězněn na Staroměstské radnici v Praze, pak až do smrti internován na hradech Jiřího z Poděbrad.