Štěpán z Pálče

[†1423]

Český kněz a učenec; studoval na pražské univerzitě, roku 1391 mistr svobodných umění, 1400 rektor, 1412 doktor teologie. Od roku 1413 kanovník Kaple všech svatých na Pražském hradě a držitel dalších obročí. Blízký přítel sipka Jana Husa a sipka Stanislava ze Znojma. Roku 1408 vyslanec ke kardinálskému sboru v Pise, přepaden a vězněn. V roce 1412 podpořil prodej sipka odpustků, polemizoval spisem De ecclesia (O církvi) s Husovým pojetím církve. Vypovězen sipka Václavem IV. ze země. V letech 1414-1417 účastník sipka kostnického koncilu, kde vystupoval proti Husovi. Odešel na univerzitu do Krakova, arcijáhenem v Kališi.