Mikuláš Biskupec z Pelhřimova

[1385-1459]

Český teolog a vůdce táborské církve; studoval na pražské univerzitě. Roku 1409 bakalář svobodných umění, od 1420 senior (biskup) táborského duchovenstva. Ovlivněn valdenstvím, pro něž se dostával do rozporu s sipka Žižkou. Žil v Písku, který patřil k táborskému městskému svazu. Roku 1433 člen zemského husitského poselstva na sipka basilejském koncilu, kde hájil sipka artikul o trestání smrtelných hříchů. Po pádu Tábora uvězněn. Z literárních prací: „Kronika obsahující při kněží táborských“ a „Vyznání a obrana táborů„.

Galerie:
sipka Pelhřimov – pamětní deska Mikuláše z Pelhřimova