Jakoubek ze Stříbra

[1370-1429]

Věrný přítel M. sipka Jana Husa. Bezpochyby nejvýznamnější teolog husitské reformace. I Jakoubek ve svém učení vycházel z sipka Viklefa a rovněž se ve značné míře stal pokračovatelem i sipka Matěje z Janova, na jehož učení o sipka eucharistii navázal. Mistr Jakoubek se stal prvním propagátorem svátosti oltářní sipka pod obojí způsobou, tj. přijímání krve Kristovy pod způsobou vína i pro sipka laiky. To pak převzaly pozdější reformované církve. Hus svého přítele v dopise nabádal (parafráze): „Milý Kubo, nespěchej s tou novotou…„. Vidíme zde velmi důvěrné oslovení charakterizující přátelství těchto dvou mužů. Po smrti Jana Husa je vnímán jako autorita ve věroučných záležitostech pro pražany i tábory a během husitské revoluce byl protivníkem sipka Jana Želivského. Jakoubek byl představitelem umírněného pražského křídla a mohli bychom tedy říci dnešní terminologií, že zastával „středovou pozici“ mezi (ultra)levicovým táborským radikalismem a pravicovými konzervativci.