Cesarini Giuliano

[1398-1444]

Italský církevní hodnostář. Kardinál (od r. 1426) a papežský legát. Roku 1431 vedl sipka IV. křížovou výpravu proti husitům, která byla rozprášena u Domažlic. V letech 1431-38 předsedal sipka basilejskému koncilu.