Klíč – Pohár a kalich
album Omnia Vincit Amor /1993/

Zvedněte poháry pánové
už jen poslední přípitek zbývá
pohleďte nad polem Špitálským
vrcholek roubení skrývá
za chvíli zbyde tam popel a tráva
nás čeká vítězství, bohatství, sláva

Ryšavý panovník jen se smál
sruby prý dobře se boří
palcem k zemi ukázal
ať další hranice hoří
„Ta malá země už nemá co získat
teď bude tancovat jak budu pískat!“
Ta malá země už nemá co získat
teď bude tancovat jak budem pískat

Náhle se pozvedl vítr a mocně vál
odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál
„hm,hm,hm…“

Zvedněte poháry pánové
večer z kalichu budeme pít
nad sruby korouhev zavlála
to však neznačí, že je tam sláva
všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává
ve znaku kalich, v kalichu víra
jen pravda vítězí, v pravdě je síla

„Modli se, pracuj, a poslouchej“
kázali po celá léta
Mistr Jan cestu ukázal
proti všem úkladům světa
Být rovný s rovnými, muž jako žena
dávat všem věcem ta pravá jména
být rovný s rovnými, muž jako žena
dávat všem věcem ta pravá jména

Do ticha zazněla přísaha
„Ani krok z tohoto místa“
se zbraní každý vyčkává
dobře ví co se chystá
nad nimi stojí muž, přes oko páska
slyšet je dunění a dřevo praská

Náhle se pozvedl vítr a mocně vál
odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál
„Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho
prostež od boha pomoci
a důfajte v něho!“