Žižka, Prokop Veliký a husité
Bedřich Smetana – Libuše
(3. jednání – Libušino proroctví, IV. obraz
)

Však slyš! Jak meluzína hučí zlá
a hromy bouří strašlivě!
Nebem se blesky křižují,
strom se kácí s vrchu skal!
Zem celá kolemkol
se otřásá až v útrobu svou,
jen oni pevně jdou!
Jako rolník zralé klasy,
národa tak vrahy kácí.
Jim v ňadrech plané svaté pomsty žár,
celému světu nesou vznik i zmar!