Ruch husycki w Czechach i Polsce

Autor: E. Maleczyńska
Vydavatel: ?, Warszawa 1959