The nobility and the making of the Hussite revolution

John Martin Klassen - The nobility and the making of the Hussite revolutionAutor: John Martin Klassen
Vydavatel: East European Quarterly, Boulder 1978
Český překlad: Šlechta a rodící se husitská revoluce