Еретики – войны, изменившие лицо Европы

Еретики – войны, изменившие лицо ЕвропыSestavil: Nikolaj Nikolaevič Mališevský (Николай Николаевич Малишевский)
Vydavatel: Bukmaster (ООО Букмастер), Minsk, Bělorusko 2012
Český překlad: Heretici, kteří změnili tvář Evropy

Anotace: Шестьсот лет назад, в XV веке, Европу сотрясли войны, которые историки назвали Гуситскими. Это были первые европейские войны, где широко исползовалось ручное огнестрельное оружие. Походы и военные победы „божих воинов“, как называли себя гуситы, над неорганизованными феодальными толпами следовали почти непрерывно и наводили мистический ужас на рыцарей-крестоносцев. По сути, они позволили обеспечить самостоятельное развитие многих европейских наций, их языков и культур, и нашим предкам было суждено сыграть знаменитую роль в делах тогдашней Европы.

Kniha opírající se zejména o české zdroje, představuje ruskojazyčným čtenářům období od kázání mistra Jana až po bitvu u Lipan. Pro českého čtenáře může být cenná zejména úvodní pasáž, která shrnuje účast některých osobností Velkoknížectví litevského (území převážně dnešního Běloruska) v husitských válkách.