Ze zpráv a kronik doby husitské

Ze zpráv a kronik doby husitskéVybral, sestavil a připravil k vydání: Ivan Hlaváček
Vydavatel: Nakladatelství Svoboda, Praha 1981