Bitva u Domažlic

Miloš Novotný, Jiří Krutina - Bitva u DomažlicAutoři: Miloš Novotný, Jiří Krutina
Vydavatel: město Domažlice (ve spolupráci se Společností pro památník bitvy u Domažlic), Domažlice 2015

Tato publikace je patrně první ucelenou zprávou o neprávem opomíjené a přitom tak významné události, jakou byla bitva u Domažlic. Nečiní si ambici být historicky objevným strhujícím vyprávěním, ani dílem stylisticky brilantním, které se odkládá pro příležitostné otevření na noční stolek. Jejím posláním je tento mimořádný fenomén naší historie co nejsrozumitelněji a v souvislostech popsat a přiblížit nezasvěceným. Nezahráváme si s fakty ani směle nefabulujeme, jenom pokorně vrstvíme zatím dostupná poznání erudovaných badatelů a historiků s vědomím, že poznávání dějin je nikdy nekončícím kontinuálním procesem. Chceme zároveň i poopravit něco přetrvávajících mýtů a nepatrně přispět k sejmutí ideologické zátěže z období husitské revoluce, aby nebylo nadále společensky neúnosné název tohoto hnutí nahlas vyslovit. Hlavně si přejeme, aby náš historický výlet do událostí kolem jednoho srpnového dne roku 1431 přispěl k hlubšímu povědomí o tomto výjimečném příběhu, který tak výrazně ovlivnil chod nejen našich, ale i evropských dějin. Tento velký den domažlický si to určitě zaslouží. Publikace vychází u příležitosti odhalení pomníku Bitvy u Domažlic na Baldově.