Mincmistři husitské epochy

Autor: Miroslav Hradil
Vydavatel: Miroslav Hradil, Brno 1992 (1. vydání)
Náklad: 400 ks
Rozsah: 60 str.

Životopisy 16 mincmistrů doby předhusitské, husitské i pohusitské.