Mezi proudy

Jirásek Alois - Mezi proudyAutor: Alois Jirásek
Vydavatel: Státní nakladatelství krásné knihy, hudby a umění, Praha 1959

Látkový pak a ideový rozvrh díla Mezi proudy jest v podstatě takový: První díl Dvojí dvůr líčí dva proti sobě stojící tehdy světy, světský lidový a církevní panský, i vylíčeny tu příčiny srážek mezi obojím tím světem, z nichž pak vyrůstá veliká postava Jana Husa. Druhý díl Syn ohnivcův podává obraz mocného světského panstva i jeho nástupu proti lidovým snahám doby. A třetí díl Do tří hlasů líčí už i aktivní nástup lidu do boje, z něhož se rodí již i další vrcholná postav husitství – Jan Žižka. A končí dílo prvním vítězstvím nové doby a nového ducha – pověstnými “třemi hlasy“ na pražské univerzitě.