Kdy umírá vojevůdce

Ivanov Miroslav - Kdy umírá vojevůdceAutor: Miroslav Ivanov
Vydavatel: nakladatelství Panorama, Praha 1983

V knize „Kdy umírá vojevůdce“ řeší Miroslav Ivanov záhady spojené s osobností Jana Žižky z Trocnova – problém jeho jména, stáří, pohřbu a tělesných ostatků, přičemž se pokouší dát na staré otázky odpověď – pokud možnou – definitivní a mnohdy novou. Zvolený problém je nanejvýš zajímavý a poskytuje autorovi možnost široce rozvinout pátrání, promlouvat s odborníky, pracovat s dokumenty, nechat promlouvat archívy jak o Žižkovi, tak i o husitském hnutí, v němž vojevůdce sehrál tak významnou roli.

Recenze:
První polovina knihy je věnována životopisu Jana Žižky z pohledu autora literatury faktu, fenoménu husitství, Žižkově pohřbu a převozům jeho ostatků. Druhá část se již věnuje výzkumu čáslavského nálezu.
Ivanov inicioval vědecká zkoumání tohoto nálezu, jehož součástí byla i tzv. čáslavská kalva. Tento nález byl objeven v r. 1910 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi a obsahoval část lidské lebky, několik dalších kostí, 2 lopatičky vyrobené ze šindelů, chuchvalec látky a úlomek hliněné mísy. Výzkumy iniciované Ivanovem navázaly na antropologický rozbor provedený v r. 1911 prof. Matiegkou, ale byly již provedeny modernějšími metodami se závěrem, že s největší pravděpodobností se jedná o torzo ostatků husitského vojevůdce. A právě veškeré peripetie těchto výzkumů jsou velice poutavě (jak to jen Ivanov dovede) popsány v uvedené knize, která rozhodně stojí za přečtení.

Jiří Motyčka
www.husitstvi.cz