Husitské vojenství

Durdík Jan - Husitské vojenstvíAutor: Jan Durdík
Vydavatel: Vojenský historický ústav, Naše Vojsko, Praha 1953

Recenze:
O husitství se zajímám spíše z vojensko-historického hlediska a proto jsem s nadšením po této knize sáhl. Začátkem bych chtěl eventuální čtenáře upozornit na to, ze rok vydání knihy (1953) skrývá hned několik úskalí. V první řadě je to, na dnešní dobu, poněkud kostrbatý jazyk, protkán nespočtem archaismu a starého pravopisu. Člověk se musí na tuto „vlnu“ jaksi naladit, ale pak si rychle zvykne. Druhé úskalí tkví v tom, že se čtenář musí oprostit od komunistické propagandy, která je bohužel poměrně častá. Vzhledem k roku vydání knihy se ovšem nemůžeme divit. Jan Durdík v některých pasážích podle mne bohužel až příliš často „kombinuje“ husitské revoluční hnutí se socialistickou ideologií a několikrát se mi stalo, že jsem se do jinak zajímavého textu částečně zapletl a tzv. ztratil nit. Pokud ale hledáte knihu, která by vám přiblížila husitský způsob boje, husitské zbraně a poskytla částečnou analýzu příčin husitských úspěchů na bitevních polích, mohu ji doporučit. Z podobného pohledu se autor snaží podat rozbor i druhé strany – protihusitské. Zde ovsem v některých momentech dostává až příliš prostoru soudobá propaganda nad seriozními historickými fakty. Kdo se tedy dokáže povznést nad kostrbatým slovosledem a občasnou propagandou, odměnou mu budou vědomosti o způsobu boje, uspořádání a organizaci vojsk, ideálech, za něž husité bojovali a spousty dalších všeobecných informací o válčení ve střední Evropě v první polovině 15. století.

Jáchym Hrabec