Husitské písně

Výbor uspořádal, doslov a poznámky napsal: Jiří Daňhelka
Vydavatel: Československý spisovatel, Praha 1952 (1. vydání)
Náklad: 5800 ks
Rozsah: 214 str.

Kniha přináší 77 husitských písní rozdělených na Starší písně, v husitské době zpívané a upravované; Písně Husovy a písně Husovi přičítané; Duchovní písně husitské doby; Časové písně a popěvky husitské a Písně husitské revoluce.