Husitské Čechy

Šmahel František - Husitské ČechyAutor: František Šmahel
Vydavatel: Lidové noviny, Praha 2001

Hledáme-li symboliku, jež by jako gotický svorník propojila a vyjádřila hlavní proudy českého 15. století, stěží bychom nalezli vhodnější motiv, než kterým je úporný boj mezi korouhvemi kříže a kalichu z Jenského kodexu. Vyprávět o tomto velkém dramatu domácí i obecné historie láká, to však k poznání jeho společenských kořenů a duchovních proudů nestačí. Přišel čas poznání dosud nepoznaného, a to jak s pomocí hlubinných sond, tak i evropských nadhledů.