Husité na Baltu a ve Velkopolsku

Macek Josef - Husité na Baltu a ve Autor: Josef Macek
Vydavatel: Rovnost, Praha 1952

Kniha je příspěvkem k dějinám mezinárodního ohlasu husitského revolučního hnutí. Kniha osvětluje důležité otázky dějin česko-polských vztahů. Od upálení mistra Jana Husa až do počátku 16. století sleduje autor množství polských kazatelů, venkovanů, řemeslníků a zchudlých šlechticů, kteří vyznávali husitské články víry a bojovali proti církevní hierarchii. Velký význam pro posílení husitsko-polského svazku měla vojenská výprava Jana Čapka ze Sán v roce 1433 k Baltickému moři.