Dopisy a projevy Jana Žižky z Kalicha

Vybral, sestavil a připravil k vydání: Antonín Dolenský
Vydavatel: Adolf Synek, Praha 1930