Dějiny zemí Koruny české I.

Čornej P., Čornejová I., Rada I., Vaníček V. - Dějiny zemí Koruny české I.Podtitul: Od příchodů Slovanů do roku 1740
Autoři: Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada, Vratislav Vaníček
Vydavatel: nakladatelství Paseka, 1992

Učebnice pro střední školy. Pátá kapitola je věnována Husitství: I. Kořeny, příčiny a cíle husitského zápasu, II. Proměny politického dění, III. Hospodářské a sociální poměry, IV. Kultura doby husitské.